Trong hệ thập phân, số img1 có bao nhiêu chữ số?  

A.

2017.

B.

2018.

C.

6666.

D.

6665.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 img1

suy ra số chữ số của img2 là 6666.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...