Trong giảm phân I, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dễ nhận biết ở

A.

kỳ đầu lần phân bào I.

B.

kỳ đầu lần phân bào II.

C.

kỳ giữa lần phân bào I.

D.

kỳ giữa lần phân bào II.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...