Trong giảm phân I, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dễ nhận biết ở

A.

kỳ đầu lần phân bào I.

B.

kỳ đầu lần phân bào II.

C.

kỳ giữa lần phân bào I.

D.

kỳ giữa lần phân bào II.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỳ giữa lần phân bào I.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...