Trong dung dịch glucozơ chủ yếu tồn tại ở dạng:

A.

Mạch hở.

B.

Vòng α.

C.

Vòng β.

D.

Cả 2 dạng vòng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...