Trong dung dịch glucozơ chủ yếu tồn tại ở dạng:

A.

Mạch hở.

B.

Vòng α.

C.

Vòng β.

D.

Cả 2 dạng vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả 2 dạng vòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...