Trong động cơ đốt trong, các chi tiết bằng thép bị mòn là do:

A.

Ăn mòn cơ học.

B.

Ăn mòn điện hoá.

C.

Ăn mòn hoá học.

D.

Ăn mòn hoá học và ăn mòn cơ học.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...