Trong dãy phân rã phóng xạ ${}_{92}^{235}X\to {}_{82}^{207}Y$ có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A. 3α và 7β.
B. 4α và 7β.
C. 4α và 8β.
D. 7α và 4β.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...