Trong dãy điện hoá, kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 là:

A.

Những kim loại đứng sau Cu.

B.

Những kim loại từ K đến Al.

C.

Những kim loại từ Fe đến Cu.

D.

Những kim loại từ Mg đến Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Những kim loại từ Mg đến Zn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...