Trong dao, động điều hòa, giá trị cực tiểu của vận tốc là:

A.

vmin = ω2A.

B.

vmin = ωA2.

C.

vmin = ωA.

D.

vmin = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

vmin = 0.

Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu của vận tốc là 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...