Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi:

A.

Ngược pha với vận tốc.

B.

Cùng pha với vận.

C.

Sớm pha  so với vận tốc.

D.

Trễ pha  so với vận tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sớm pha  so với vận tốc.

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi sớm pha  so với vận tốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...