Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian:

A.

Ngược pha với nhau.

B.

Cùng pha với nhau.

C.

Vuông pha với nhau.

D.

Lệch pha một lượng .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...