Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở:

A.

kỉ Pecmơ.

B.

kỉ Cacbon (Than đá).

C.

kỉ Silua.

D.

kỉ Cambri.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

kỉ Cacbon (Than đá).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...