Trong cuộn thứ cấp của máy biến thế có số vòng bằng 1000 xuất hiện suất điện động bằng 600 (V). Nếu máy biến thế được nối vào mạng với hiệu điện thế U = 120 (V) thì số vòng trong cuộn sơ cấp sẽ là:

A.

n = 500 vòng.

B.

n = 200 vòng.

C.

n = 400 vòng.

D.

n = 600 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

n = 200 vòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...