Trong cuộc tiến công ở Trung Lào, liên quân Việt — Lào đã tiêu diệt bao nhiêu địch?

A.

2000 địch.

B.

24 đại đội địch

C.

Gần 1 vạn địch.

D.

3 tiểu đoàn địch

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...