Trong cuộc tiến công ở Trung Lào, liên quân Việt — Lào đã tiêu diệt bao nhiêu địch?

A.

2000 địch.

B.

24 đại đội địch

C.

Gần 1 vạn địch.

D.

3 tiểu đoàn địch

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 tiểu đoàn địch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...