Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ?

A.

Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)

D.

Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...