Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ,miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay?

A.

2343 máy bay

B.

3234 máy bay

C.

2334 máy bay

D.

3243 máy bay

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3243 máy bay

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...