Trong cùng một môi trường, sóng âm tần số 300 Hz có bước sóng λ, sóng âm tần số 600 Hz có bước sóng λ' thì:

A.

λ = λ'.

B.

λ = λ'.

C.

λ = 2λ'.

D.

λ = 4λ'.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ = 2λ'.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...