Trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế muối CuSO4?

A.

Cho Cu phản ứng với dung dịch Ag2SO4.

B.

Cho Cu phản ứng với H2SO4 đặc, nóng.

C.

Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng.

D.

Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng, có sục khí oxi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng, có sục khí oxi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...