Trong công nghiệp, người ta điều chế NaOH theo cách:

A.

Na + H2 NaOH + H2.

B.

Na2O + H2O 2NaOH.

C.

Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3↓ + 2NaOH.

D.

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2 + H2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2 + H2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...