Trong cơ chế điều hòa hoat động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?  

A.

Nơi tiếp xúc với enzym ARN polymerase.

B.

Mang thông tin quy định protein điều hòa.

C.

Mang thông tin quy định enzym ARN polymerase.

D.

Nơi liên kết với protein điều hòa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa hoat động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa R là mang thông tin quy định tổng hợp protein điều hòa.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...