Trong cơ cấu lao động có việc làm đã qua đào tạo (2005), chiếm tỉ lệ cao nhất là lao động

A.

Có chứng chỉ nghề sơ cấp.

B.

Trung học chuyên nghiệp.

C.

Cao đẳng, đại học và trên đại học.

D.

Thạc sĩ, tiến sĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có chứng chỉ nghề sơ cấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...