Trong cơ cấu lao động có việc làm đã qua đào tạo (2005), chiếm tỉ lệ cao nhất là lao động

A.

Có chứng chỉ nghề sơ cấp.

B.

Trung học chuyên nghiệp.

C.

Cao đẳng, đại học và trên đại học.

D.

Thạc sĩ, tiến sĩ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...