Trong cơ cấu điện năng hiện nay, thì sản xuất điện loại nào chiếm 3/4 sản lượng điện toàn quốc?

A.

Nhiệt điện.

B.

Thủy điện.

C.

Sức gió, thủy triều.

D.

Điện nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệt điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...