Trong cơ cấu điện năng hiện nay, thì sản xuất điện loại nào chiếm 3/4 sản lượng điện toàn quốc?

A.

Nhiệt điện.

B.

Thủy điện.

C.

Sức gió, thủy triều.

D.

Điện nguyên tử.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...