Trong “Chuyện cổ tích về loài người”, sau khi trẻ sinh ra, tại sao cần có ngay người mẹ ?

A.

Vì người mẹ sẽ bế bồng, chăm sóc, cho trẻ tình yêu và lời ru

B.

Vì người mẹ sẽ cho trẻ sự hiểu biết

C.

Vì người mẹ sẽ cho trẻ sức mạnh để lớn lên

D.

Vì người mẹ sẽ cho trẻ kiến thức để khôn lớn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...