Trong chuỗi thức ăn sau: cỏ  Thỏ  Cáo  Hổ

Sinh vật có sinh khối trung bình nhỏ nhất là:

A.

Cỏ.

B.

Thỏ.

C.

Cáo.

D.

Hổ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...