Trong chọn lọc tự nhiên, những biến dị được giữ lại và củng cố là những biến dị:

A.

Làm tăng cường độ trao đổi chất.

B.

Có lợi cho con người.

C.

Có lợi cho bản thân sinh vật.

D.

Cho năng suất cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có lợi cho bản thân sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...