Trong “Chiếu dời đô”, việc dời đô nhằm mục đích nào dưới đây?

A.

Dựa theo ý trời.

B.

Mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời.

C.

Dựa theo ý muôn dân.

D.

Tiện cho việc chống giặc ngoại xâm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...