Trong chiến địch Điện Biên Phủ, ta đã hạ bao nhiêu máy bay của địch?

A.

81 máy bay.

B.

162 máy bay.

C.

26 máy bay.

D.

62 máy bay.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

62 máy bay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...