Trong chân không, tất cả mọi phôtôn đều có cùng:

A.

Tần số.

B.

Bước sóng.

C.

Năng lượng.

D.

Vận tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vận tốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...