Trong câu “Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.”, bộ phận “trời” trả lời cho câu hỏi nào ?

A.

Ai ?

B.

Thế nào ?

C.

Làm gì ?

D.

Là gì ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...