Trong câu thơ dưới đây, âm thanh tiếng suối chảy được so sánh với gì ?
“Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”

A.

tiếng đàn cầm

B.

Côn Sơn

C.

rì rầm

D.

bên tai

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...