Trong câu “Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.”, bộ phận “long lanh như những bóng đèn pha lê” trả lời cho câu hỏi nào ?

A.

Thế nào ?

B.

Làm gì ?

C.

Là gì ?

D.

Ai ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...