Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hóa?

A.

Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng.

B.

Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C.

Cho kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D.

Đốt dây Fe trong khí oxi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thép cacbon để trong không khí ẩm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...