Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hóa?

A.

Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng.

B.

Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C.

Cho kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D.

Đốt dây Fe trong khí oxi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thép cacbon để trong không khí ẩm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...