trong các thuốc thử sau: (1) dung dịch H2SO4 loãng, (2) CO2 và H2O, (3) dung dịch BaCl2, (4)  dung dịch HCl. Thuốc thử để phân biệt các chất riêng biệt gồm : CaCO3, BaSO4, K2CO3 và K2SO4 là:

A.

(1) và (2)

B.

(2) và (4)         

C.

(1), (2), (3)

D.

(1), (2), (4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (2), (4)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...