Trong các thanh kim loại sau, thanh nào sẽ có chiều dài lớn nhất khi giảm nhiệt độ của chúng từ 1000C xuống đến 200C?

A.

Thanh đồng có chiều dài ban đầu 100 (cm) và hệ số nở dài α = 1,4.10 5 độ−1.

B.

Thanh hợp kim có chiều dài ban đầu 99 (cm) và hệ số nở dài α = 9.107 độ−1.

C.

Thanh kẽm có chiều dài ban đầu 101 (cm) và hệ số nở dài α = 2,6.105 độ−1.

D.

Cả ba thanh sẽ có chiều dài bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thanh kẽm có chiều dài ban đầu 101 (cm) và hệ số nở dài α = 2,6.105 độ−1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...