Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào không phải của Tô Hoài ?

A.

O Chuột.

B.

Cát bụi chân ai.

C.

Giăng sáng

D.

Miền Tây

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giăng sáng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...