Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào không phải của Tô Hoài ?

A.

O Chuột.

B.

Cát bụi chân ai.

C.

Giăng sáng

D.

Miền Tây

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...