Trong các số 12, 35, 101, 47, 58 số chia hết cho 2 là:

A.

12; 58

B.

12, 35, 101

C.

12, 47, 35

D.

35, 47, 101

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Theo dấu hiệu nhận biết số có tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 nên chỉ có 12 và 58 chia hết cho 2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...