Trong các sinh vật sau, sinh vật có thể đã xuất hiện đầu tiên trong quá trình tiến hóa là:

A.

sinh vật nhân sơ.

B.

sinh vật nhân chuẩn.

C.

sinh vật đa bào.

D.

các loài thực vật ở nước.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...