Trong các phương trình sau, phương trình tương đương với phương trình x2 = 1 là

A.

x2 + 3x - 4 = 0

B.

x2 - 3x - 4 = 0

C.

|x| = 1

D.

x2 + x = 1 + x

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình x2 = 1 có tập nghiệm là {1 ; -1}.
- Phương trình x2 + 3x - 4 = 0 có tập nghiệm là {1 ; -4 }, không tương đương.
- Phương trình x2 - 3x - 4 = 0 có tập nghiệm là {1 ; 4}, không tương đương.
- Phương trình |x| = 1 có tập nghiệm là {1 ; -1}, do đó tương đương với x2 = 1.
- Xét phương trình x2 + x = 1 + x : Với điều kiện x ≥ 0, tập nghiệm là {1}, không tương đương.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...