Trong các phương trình sau, phương trình tương đương với phương trình x2 = 1 là

A.

x2 + 3x - 4 = 0

B.

x2 - 3x - 4 = 0

C.

|x| = 1

D.

x2 + x = 1 + x

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...