Trong các phương trình sau, phương trình có nghiệm là

A.

\sqrt{3}\sin x=2.

B.

\frac{1}{4}\cos 4x=1.

C.

2\sin x+3\cos x=1.

D.

{{\cot }^{2}}x+\cot x+5=0.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...