Trong các phương trình hóa học :

 

Các phương trình hóa học viết sai là :

 

 

A.

(2), (5), (4).

B.

(2), (3), (4).

C.

(2), (3), (5).

D.

(5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(5).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...