Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được chọn để điều chế kim loại Cu có độ tinh khiết cao từ khoáng chất malachit Cu(OH)2.CuCO3?

A.

Cu(OH)2.CuCO3  dd CuCl2 Cu.

B.

Cu(OH)2.CuCO3  dd CuCl2 Cu.

C.

Cu(OH)2.CuCO3 CuO  Cu.

D.

Cu(OH)2.CuCO3 CuO  Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(OH)2.CuCO3  dd CuCl2 Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...