Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) > 0; với x (c;d)
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên từng khoảng xác định khi nq – mp > 0
C. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) 0; với x (c;d)và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm.
D. Hàm số y = f(x) là hàm hằng khi f’(x) = 0; x (c;d)
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...