Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

A.

Cho Cu tác dụng với dung dịch AgNO3, và điện phân dung dịch AgNO3 với anot bằng Cu là hai quá trình hoàn toàn giống nhau.

B.

Khi điện phân dung dịch H2SO4 thì pH không thay đổi trong quá trình điện phân.

C.

Hiện tượng các dụng cụ bằng sắt để lâu ngày trong không khí ẩm bị gỉ là do có hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra.

D.

Khi cho một mẩu Zn vào dung dịch HCl, nếu thêm vào vài giọt Hg thì quá trình xảy ra chậm hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi cho vài giọt Hg vào thì làm giảm diện tích tiếp xúc của Zn với HCl do Hg ở thể lỏng, có thể hòa tan được trong dung dịch HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...