Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A.

Vân trung tâm là một vân sáng.

B.

Vân trung tâm là một vân có hiệu quang lộ bằng 0.

C.

Vân trung tâm là một vân có hiệu quang lộ bằng λ.

D.

Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng, vân trung tâm bằng 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vân trung tâm là một vân có hiệu quang lộ bằng λ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...