Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit – bazơ theo Bronsted ?

             

A.

1 và 2.

B.

3 và 4.

C.

1, 2 và 3.         

D.

1, 2 và 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 2 và 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...