Trong các phần mềm sau: Word, Excel, Powerpoint, Vietkey, Chrome đâu là phần mềm trình chiếu?

A.

Word

B.

Excel

C.

Powerpoint

D.

Chrome

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...