Trong các nhận định sau, nhận định nào không chính xác ?

A.

Từ ở vị trí sau dấu phẩy phải viết hoa.

B.

Dấu chấm giúp ngăn cách các câu với nhau.

C.

Dấu phẩy giúp ngăn cách các vế trong câu.

D.

Từ vị trí sau dấu chấm phải viết hoa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...