Trong các ngành sản xuất ở Anh , ngành nào đóng vai trò quyết định nhất ở thế kỉ XVI?

A.

Sản xuất công nghiệp

B.

Sản xuất thủ công nghiệp

C.

Sản xuất len dạ

D.

Sản xuất và chế biến thủy tinh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...