Trong các mệnh đề trên:

A.

Không có mệnh đề nào đúng.

B.

Có 1 trong 3 mệnh đề đúng.

C.

Có 2 trong 3 mệnh đề đúng.

D.

Cả 3 mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mệnh đề 3 hiển nhiên đúng.
Tóm lại, chỉ có 3 là đúng.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...