Trong các mệnh đề trên:

A.

Không có mệnh đề nào đúng.

B.

Có 1 trong 3 mệnh đề đúng.

C.

Có 2 trong 3 mệnh đề đúng.

D.

Cả 3 mệnh đề đều đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...