Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.

 Nếu img1 thì img2.

B.

Nếu img1 thì img2.

C.

 Nếu img1img2 thì img3.

D.

 Nếu img1 thì img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Câu C sai vì đúng là: img1img2 thì img3.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...