Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các cạnh của hình đa diện luôn

A. Lớn hơn hoặc bằng 6
B. lớn hơn 6
C. lớn hơn 7
D. lớn hơn hoặc bằng 8
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Ví dụ hình chóp tam giác hoặc hình tứ diện thì cạnh của nó bằng 6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...